Kategorie

Prawo odstąpienia od umowy,reklamacja towaru - pouczenie,wzór.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
  odstąpić od niej bez podania przyczyny.
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na
  adres Sprzedawcy.
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu
  Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
  od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
  6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może
  zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od
  umowy.
  8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od
  niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych).
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Towaru.

Formularz odstąpienia od umowy: Pobierz

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl