• Kontakt

We wszystkich sprawach handlowych można się kontaktować:

1. Infolinia od godz. 9.30 do 13.30 w dniach od poniedziałku do piątku - numer telefonu stacjonarnego firmy: 52 3518787;

2. E-mailem przez 24 godziny na dobę: kontakt@expressbuy.pl