• Zwroty i reklamacje

 

Zwrot lub wymiana - odstąpienie od umowy

Zwrot można dokonać bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. W celu dokonania zwrotu należy:

 • wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • zapakować oświadczenie z towarem - należy pamiętać o zabezpieczeniu przesyłki aby nie uległa uszkodzeniu, 
 • wysłać paczkę na adres naszej siedziby: Wojciech Szmydt „SOLIDNA FIRMA” z siedzibą w Pakości, przy ul. Św. Jana 19, kod pocztowy: 88-170.

Możliwe jest wykorzystanie formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup w sklepie internetowym. 

Pieniądze zostaną zwrócone po uznaniu zwrotu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

W przypadku wymiany na inny produkt, prosimy o kontakt na adres kontakt@expressbuy.pl w celu ustalenia, na jaki produkt Klient chce dokonać wymiany. Jeśli cena nowego produktu będzie inna, zostanie zwrócona różnicę na konto lub Klient zostanie poproszony o dopłatę.

 

Reklamacja

Zgłoszenie reklamacji gwarancyjnej możliwe jest:

 • bezpośrednio w serwisie producenta - jest to najszybsza metoda obsługi tego typu zdarzeń (należy pamiętać, aby w przesyłce umieścić dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz kartę gwarancyjną, jeśli była dołączona do zamówienia),
 • za pośrednictwem sklepu internetowego geekyhome.pl wysyłając wiadomość na adres kontakt@geekyhome.pl - pośredniczymy w przekazaniu sprzętu do producenta, jednak może to wydłużyć proces zgłoszenia reklamacji.

Warunki zgłoszenia

 1. W przypadku wszczęcia postępowania tytułem gwarancji producenta w trakcie jego realizacji Wojciech Szmydt "SOLIDNA FIRMA" występuje wyłącznie jako pośrednik. Warunki gwarancji (termin, forma zakończenia, koszt obsługi serwisowej) określa gwarant. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 380 ze zm.). W przypadku nieuznania reklamacji z tytułu gwarancji przez Producenta lub nieuzasadnionej reklamacji z tytułu gwarancji, Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty wiążące się z procedurą gwarancyjną.
 2. Podstawę nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych Klienta może stanowić każde uszkodzenie mechaniczne reklamowanego urządzenia, choćby stwierdzone zostało dopiero w serwisie technicznym docelowym, a nie zostało ujawnione w czasie przyjmowania reklamacji. Niniejszym informujemy, że wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikłe z winy użytkownika mogą mieć charakter postępowy i stopniowo mogą prowadzić do pogorszenia się stanu przedmiotu.
 3. Przed przekazaniem reklamowanego urządzenia należy usunąć karty SIM, karty SD, wszelkie dodatkowe akcesoria (etui, zawieszki, folie ochronne, szkło hartowane) oraz dezaktywować funkcje, które blokują dostęp do sprzętu (FMI, konto Google, hasła). Pozostawienie powyższych dodatkowych towarów i funkcji może spowodować znaczne wydłużenie procesu naprawy, a nawet ją uniemożliwić. Sprzedawca lub gwarant może dokonać usunięcia dodatkowego akcesorium urządzenia, jeżeli będzie tego wymagała weryfikacja produktu.
 4. Niniejszym informujemy, że każda naprawa wiąże się z ryzykiem utraty danych znajdujących się na urządzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji. Wskazane dane stanowią wyłączną własność klienta, wobec czego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Zgłaszający przed przekazaniem reklamowanego urządzenia jest zobowiązany do zabezpieczenia/ usunięcia danych osobowych znajdujących się w tym urządzeniu (zdjęć, plików, filmów itp. ). Ochrona danych osobowych nie wymaga przywracania ustawień fabrycznych w urządzeniu.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację, a nie będąca nabywcą produktu od Wojciech Szmydt "SOLIDNA FIRMA" może zostać zobowiązana do przedstawienia potwierdzenia własności produktu poprzez okazanie m.in. umowy sprzedaży, pełnomocnictwa lub innego dokumentu określającego własność.
 6. Zwracamy szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podanie przez Klienta danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie szczegóły dot. prywatności i ochrony danych osobowych, w tym obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, dostępne są pod adresem http://expressbuy.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci-i-cookies
 7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
  od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 9. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może
  zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od
  umowy.
 11. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od
  niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych).
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Towaru.