• Płatności

Rodzaje form płatności i nadpłaty za zamówiony towar.

1.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  • Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
  • Przelew elektroniczny, bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep zapłaty za zamówiony towar- wpływ zapłaty na rachunek bankowy firmy prowadzącej Sklep.
  • Płatność przy odbiorze gotówką podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru Sklepu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
  • Płatność przy odbiorze gotówką w wybranych Partnerskich Sieciach Punktów Odbioru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia prze Klienta.

2.Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie poprzez przelew elektroniczny lub  bankowy- na chwilę obecną nie realizujemy wysyłek poza terytorium Polski.

3. Klient  - może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

4.W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub sposobu formy dokonania zapłaty za zamówienie.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską, do punktu odbioru Sklepu lub do partnerskich sieci punktów odbioru. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny lub bankowy . Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny lub bankowy.

6.W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady i formy zwrotu nadpłat:

-jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

-jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

-jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw. login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

Ze względów bezpieczeństwa Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat w formie gotówki.

banner_1215x200A-platnosci.png